Powrót z U
Ul. Bobrowskiego 10
31-522 Kraków
KONTAKT:
TEL. 784 710 162, 505 800 986 lub (12) 412 77 22
EMAIL: powrotzukrakow@wp.pl
Czekamy na Ciebie !
nie jesteś sam !

Leczenie uzależnień Kraków - Witamy na stronie „Powrót z U”

Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT Z U” , którego siedziba znajduje się w mieście Kraków, nieprzerwanie od 1996 r. służy pomocą osobom ryzykownie i szkodliwie używającym oraz uzależnionym od środków psychoaktywnych.
Oferta dedykowana jest również osobom, które poszukują placówek specjalizujących się w leczeniu uzależnień od hazardu. "Powrót z U" prowadzi również działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym profilaktyki sięgania po środki psychoaktywne, profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz działania z zakresu readaptacji społecznej. W poradni leczenia uzależnień organizowane są między innymi zajęcia edukacyjno-informacyjne, warsztaty alternatywnych stylów życia. Propozycja ośrodka leczenia uzależnień uwzględnia również prowadzenie grup rozwoju osobistego, a także grup zapobiegania nawrotom. Można także wziąć udział w warsztatach umiejętności psychospołecznych.

 

Ośrodek odwykowy – miejsce dla osób uzależnionych

Ośrodek leczenia uzależnień to miejsce, do którego trafiają osoby nie radzące sobie m.in. z narkotykami, alkoholem, lekami, mające objawy uzależniania od hazardu oraz z innymi problemami natury behawioralnej. Nie rzadko – w przypadku uzależnień od substancji psychoaktywnych – leczenie trzeba zacząć od detoksyzacji, czyli odtrucia organizmu pod okiem lekarzy, pielęgniarek oraz terapeutów. Jeśli pacjent zdecyduje się na podjęcie terapii odwykowej, to wówczas kierowany jest na zajęcia indywidualne i grupowe dopasowywane pod rodzaj uzależnienia, z którym się boryka. Oprócz tego placówki niosące pomoc osobom uzależnionym oferują jeszcze inne formy wsparcia. Osoba, która zdecyduje się pójść na odwyk, będzie brać udział w zajęciach różnego typu, między innymi w postaci warsztatów mówiących np. o alternatywnych stylach życia czy poruszających tematykę nawrotu choroby.

 

Terapia odwykowa - powrót do samodzielnego życia

Odwyk nie jest łatwym procesem i wymaga w pierwszej kolejności zaakceptowania przez osobę uzależnioną, że ma problem, jego skali, konsekwencji i rozpoczęcia pracy nad sobą samym. Nasz ośrodek odwykowy zlokalizowany w Krakowie dokłada starań, by skłonić osoby uzależnione do jak największej determinacji w walce z nałogiem. Prowadzona przez nas poradnia leczenia uzależnień dla osób zamieszkujących Kraków, jak i okolice, zatrudnia doświadczonych specjalistów od uzależnień. Leczenie hazardu czy leczenie narkomanii to tematy nam bardzo bliskie, z którymi stykamy się na co dzień. Oferowana przez nas terapia uzależnień ma na celu pomoc z readaptacji społecznej, czyli samodzielnego powrotu pacjenta do czynnego i samodzielnego życia, pełnienia w nim określonych ról społecznych, radzenia sobie w różnych sferach życiowych oraz w relacjach z innymi ludźmi. Leczenie uzależnień w naszej placówce przeprowadzane jest kompleksowo, z uwzględnieniem specyfiki konkretnego przypadku i indywidualnych potrzeb.


Program, który realizujemy skierowany jest także dla osób współuzależnionych. One również wymagają bardzo często wsparcia psychologicznego, aby nauczyć się m.in. z powrotem myśleć o swoich potrzebach.

 

Leczenie uzależnień

„Powrót z U” to ośrodek leczenia uzależnień zlokalizowany w Krakowie, który wychodzi naprzeciw osobom uzależnionym, między innymi od alkoholu, środków psychotropowych czy hazardu. Każdy, kto postanowi skorzystać z fachowego wsparcia, bierze udział w indywidualnych i grupowych zajęciach. Warto podkreślić, że zajęcia dostosowywane są do specyfiki problemu, stopnia uzależnienia. Oferta ośrodka odwykowego obejmuje również szereg warsztatów, organizowane są liczne spotkania profilaktyczne. Wypada podkreślić, że sporym problemem może być także współuzależnienie. Osoby z najbliższego otoczenia osoby uzależnionej także mogą więc liczyć na profesjonalną pomoc w naszej poradni leczenia uzależnień.

 

Poradnia leczenia uzależnień

Wychodzenie z uzależnienia to proces długotrwały. By mógł zakończyć się sukcesem, konieczna jest niezwykła determinacja uzależnionego, chęć walki, a przede wszystkim przyznanie się do problemu. W poradni leczenia uzależnień „Powrót z U” w Krakowie każdy pacjent może liczyć na indywidualne podejście do jego potrzeb i oczekiwań. Osoby, które zdecydują się na terapię odwykową w naszej placówce, kierowane są na zajęcia grupowe lub indywidualne, których specyfika zależy przede wszystkim od stopnia uzależnienia. Propozycja naszego ośrodka leczenia uzależnień jest również dedykowana osobom współuzależnionym.


Interesuje cię terapia uzależnień? Zapraszamy do naszej poradni i wzięcia udziału w działaniach, które dedykujemy osobom uzależnionym od hazardu, narkomanii i innych nałogów.

 

Uzależnienia od hazardu

 

„Powrót z U” to ośrodek leczenia uzależnień w Krakowie, który z powodzeniem zajmuje się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym od hazardu. Dzięki ogromnemu doświadczeniu specjalistów placówki, pacjenci mogą liczyć na kompleksowe i indywidualne podejście do ich potrzeb. W ośrodku odwykowym pomoc udzielana jest również osobom mającym problem z alkoholem czy środkami psychotropowymi. Pacjenci w ramach terapii biorą udział w grupowych i indywidualnych zajęciach. Specjaliści pomocą obejmują także osoby współuzależnione.

Uzależnienia od narkotyków

 

W poradni leczenia uzależnień „Powrót z U” pomoc znaleźć mogą osoby uzależnione nie tylko od alkoholu, ale także mające problem z hazardem czy środkami psychotropowymi. Ośrodek działa w Krakowie. Pacjenci biorą udział w spotkaniach grupowych i indywidualnych. Rodzaj zajęć jest dostosowywany indywidualnie, zależy przede wszystkim od stopnia uzależnienia. Należy podkreślić, że terapia odwykowa będzie skuteczna tylko wtedy, gdy osoba uzależniona przyzna się, że ma problem, z którym sama nie jest w stanie sobie poradzić. Istotne jest także określenie skali tego problemu.

Więcej o nas
Jesteśmy na Facebooku
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione
tworzenie stron internetowych kraków