Powrót z U
Ul. Bobrowskiego 10
31-522 Kraków
KONTAKT:
TEL. 784 710 162, 505 800 986 lub (12) 412 77 22
EMAIL: powrotzukrakow@wp.pl
Czekamy na Ciebie !
nie jesteś sam !

Poradnia

INFROMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 3/2023 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW O ROZWIĄZANIU STOWARZYSZENIA I OTWARCIU LIKWIDACJIZ DNIA 20.05.2023 R. ZOSTAŁ ROZPOCZEĘTY PROCES LIKWIDACJI Małopolskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”(KRS: 0000539440 NIP: 6751512979).

JEDNOCZEŚNIE INFORUJEMY, ŻE WSZYTSKIE DOTYCHCZAS PROWADZONE DZIAŁANIA W RAMACH DZIAŁNOŚCI STOWARZYSZENIA SĄ KONTYNOWOANE PRZEZ MAŁOPOLSKĄ FUNDACJĘ "POWRÓT Z U" (REGON: 522888100, NIP: 9452260282).

 

PORADNIA PROFILAKTYCZNO – SPOŁECZNA:

 

Obecnie w ramach działalności Małopolskiej Fundacji „Powrót z U” prowadzone są następujące programy:
• PROGRAM "MOJA WIZJA ŻYCIA" - Program profilaktyki wskazującej

 

Prowadzone działania są nieodpłatne.


W ramach programu prowadzone są działania mające na celu udzielanie poradnictwa i wsparcia osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym oraz rodzinom i bliskim osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto, osoby zagrożone uzależnieniem mogą uczestniczyć w warsztatach umiejętności psychospołecznych i zajęciach informacyjno-edukacyjnych. Warsztaty odbywają się w grupach 10-osobowych.

 

Ustalenie terminu spotkania:
• poprzez kontakt e-mail:
o powrotzu@wp.pl
o powrotzu.poradnia@gmail.com
• telefonicznie.

 

Realizacja programu odbywa się z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie m.in. dostępności cyfrowej poprzez m.in. kontakt zdalny przy wykorzystaniu platformy Zoom.

 

Działania prowadzone w poradni w ramach programu MOJA WIZJA ŻYCIA są współfinansowane ze środków GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW.

https://www.krakow.pl/
https://ngo.krakow.pl/

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

 

Projekty zrealizowane związane z bieżącą konserwacją oraz doposażeniem lokali Towarzystwa: 

Projekt "Doposażenie i bieżąca konserwacja Poradni przy ulicy Bobrowskiego 8 w Krakowie" został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt pt. BIEŻĄCA KONSERWACJA ORAZ DOPOSAŻENIE PORADNI PRZY ULICY BOBROWSKIEGO 10 W KRAKOWIE PROWADZONEJ PRZEZ MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT Z U” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


Jesteśmy na Facebooku
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione
tworzenie stron internetowych kraków