Powrót z U
Ul. Bobrowskiego 10
31-522 Kraków
KONTAKT:
TEL. 784 710 162 lub (12) 412 77 22
EMAIL: powrotzukrakow@wp.pl
Czekamy na Ciebie !
nie jesteś sam !

Poradnia

W ramach Poradni prowadzone są działania mające na celu udzielanie poradnictwa i wsparcia osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym oraz rodzinom i bliskim osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

Godziny otwarcia Poradni:

Poniedziałek 14.00 - 18.00
Wtorek 15.30 - 20.00
Środa 15.30 - 20.00
Czwartek 15.00 - 18.00
Piątek 15.30 - 20.00

Ustalenie terminu spotkania:

osobiście w godzinach otwarcia Poradni
telefonicznie.

 

W ramach działalności stowarzyszenia prowadzone są nastepujące programy:

„Stawiamy na Odpowiedzialność” – Program wzmacniania motywacji do ograniczania zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin

 W ramach realizacji programu proponujemy m.in. udział w następujących działaniach:

  • Zajęcia edukacyjno – informacyjne
  • Grupa rozwoju osobistego
  • Grupa zapobiegania nawrotom
  • Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla rodzin i bliskich osób uzależnionych
  • Warsztaty alternatywnych stylów życia
  • Działania indywidualne.

 PEŁNA OFERTA ORAZ REJESTRACJA POD NUMEREM TELEFONU:

(+48) 784 710 162Prowadzone działania są nieodpłatne.

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

 

 

PROGRAM "MOJA WIZJA ŻYCIA" - PORADNIA PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNA

Celem głównym programu jest przeciwdziałanie narkomanii.

Cele szczegółowe to:
• Osiągnięcie i utrzymanie trwałej abstynencji wśród odbiorców programu
• Zapobieganie rozwojowi uzależnienia od substancji psychoaktywnych
• Ograniczanie częstości używania lub zmiana wzorców używania substancji
• Kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków
• Promocja postaw prozdrowotnych
• Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z używaniem środków psychoaktywnych


Zadanie jest współfinanansowane ze środków GMINY MIEJSCKIE KRAKÓW   

                                           Stowarzyszenie realizuje również program „Stawiamy na Odpowiedzialność” – program wsparcia dla patologicznych hazardzistów pozbawionych wolności

Celem programu jest profesjonalna pomoc w zakresie wsparcia skierowana do patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi pozbawionych wolności.

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

 

   

  

 

Projekt "Doposażenie i bieżąca konserwacja Poradni przy ulicy Bobrowskiego 8 w Krakowie" został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 Projekt pt. BIEŻĄCA KONSERWACJA ORAZ DOPOSAŻENIE PORADNI PRZY ULICY BOBROWSKIEGO 10 W KRAKOWIE PROWADZONEJ PRZEZ MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT Z U” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Jesteśmy na Facebooku
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione
tworzenie stron internetowych kraków