Powrót z U
Ul. Bobrowskiego 10
31-522 Kraków
KONTAKT:
TEL. 784 710 162 lub (12) 412 77 22
EMAIL: powrotzukrakow@wp.pl
Czekamy na Ciebie !
nie jesteś sam !

Profilaktyka

Obecnie realizowane programy:


"MOJA WIZJA ŻYCIA" - PORADNIA PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNA

Celem głównym programu jest zapobieganie rozwoju uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Cele szczegółowe:
• Osiągnięcie i utrzymanie trwałej abstynencji wśród odbiorców programu
• Zapobieganie rozwojowi uzależnienia od substancji psychoaktywnych
• Ograniczanie częstości używania lub zmiana wzorców używania substancji
• Kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków
• Promocja postaw prozdrowotnych
• Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z używaniem środków psychoaktywnych
• Poprawę jakości życia osób objętych programem
• Wsparcie procesu readaptacji osób objętych programem

Proponowane działania wynikające z celów szczegółowych i służące jednocześnie realizacji celu głównego to (opis w dalszej części):
• Warsztaty umiejętności psychospołecznych
• Poradnictwo rodzinne
• Zajęcia edukacyjno - informacyjne
• Interwencje kryzysowe
• Wsparcie procesu readaptacji


Prowadzone działania są nieodpłatne.

Projekt jest współfinansowany przez  Gminę Miejską Kraków oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

PROGRAM „WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ – W OBLICZU ZAGROŻENIA REAGUJĘ”
EDUKACJA PUBLICZNA W OBSZARZE PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

CEL GŁÓWNY
Wspieranie w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz ograniczanie zachowań ryzykownych związanych z sięganiem po tzw. dopalacze wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Krakowa.


CELE SZCZEGÓŁOWE

  • kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących zjawiska sięgania po nowe substancje psychoaktywne wśród uczniów;
  • promocja postaw prozdrowotnych wśród odbiorców programu;
  • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród nauczycieli.

ADRESACI PROGRAMU

  • uczniowie powyżej 14 r. ż.;
  • osoby mające bezpośredni wpływ na zachowania i postawy młodych ludzi –pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy.

Prowadzone działania są nieodpłatne.

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków.

 

"O(chroń) Ja!"- Program profilaktyki selektywnej skierowany do dzieci i młodzieży


Cel główny programu: Zaprzestanie lub ograniczenie podejmowania przez odbiorców zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych (narkotyki, nowe substancje psychoaktywne).
Odbiorcy programu: Dzieci i młodzież u których stwierdzono występowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, środowiskowych) związanych z rozwojem zachowań ryzykownych

Prowadzone działania są nieodpłatne.

Zadanie jest współfinansowane ze środków GMINY MIEJSCKIE KRAKÓW. „Nie dam się złapać w sieć”. Program profilaktyczny skierowany do osób zagrożonych uzależnieniem od Internetu


Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.Jesteśmy na Facebooku
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione
tworzenie stron internetowych kraków